Hem

"Målet är att varje människa som välkomnas till oss ska få en chans och förmåga till att gå vidare i livet. "

En Arbetsintegrerad Social Förening

Vi arbetar med att stödja och vägleda människor att komma närmare den öppna arbetsmarknaden med målet om självförsörjning. Våra grundstenar i verksamheten är att bli sedd, bekräftad, utveckla sin personlighet och bli en viktig människa för sig själv, sin omgivning och i samhället.  

Med utbildad och kompetent personal  söker, finner och hittar vi tillsammans nya möjligheter och kompetenser att bygga vidare på. Olika resultat framkommer under pågående process. Det som fungerar bäst är högst individuellt. Det finns olika "verktyg" och metoder att tillgå. Det som passar och fungerar bäst för dig är det "spår" vi påbörjar för en vidare utveckling.

Vår förening har en lång historia men de senaste fem åren har föreningen utvecklats och idag erbjuder några av de större förfrågningar som efterfrågas i samhället! 

Varmt välkommen till oss på Klinten!

Tjänster

Då vi ständigt arbetar för att skapa reella arbetsuppgifter åt deltagarna har vi ett varierande utbud av tjänster utöver webbauktioner.
Detta erbjuder vi:

  • Klintens Webauktioner
  • Klintens Porslinsuthyrning
  • Klintens Trädgårdsservice
  • Klintens Airbnb