ASF

ASF - En Arbetsintegrerad Social Förening
 I ett samhälle som ser varje människas möjligheter, skapas många olika nya potentialer.
Vi utgår ifrån en värdegrund om att främja jämställdhet och likabehandling oavsett religion, hälsa, kön, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Verksamheten
Klintens webauktioner är en Arbetsintegrerad social förening som bedriver verksamhet i demokrati, rättigheter, skyldigheter som skapar möjligheter för deltagare/medlemmar med målet om anställning eller andra framtida alternativ. Föreningen har många års erfarenheter inom branschen att arbeta med människor som står närmare eller längre ifrån den aktuella arbetsmarknaden för att ”prova på” sina förmågor, styrkor, intressen och möjligheter. Detta i olika arbetsområden med individuellt stöd och vägledning.

Inom föreningens fyra arbetsområden erbjuds olika arbetsområden. En del av dessa är t ex:

 • Paketering
 • Transport
 • Granskning
 • Uppfräschning
 • Underhåll
 • Snickeri
 • Målning
 • Fotografering
 • Dokumentation
 • Lagerhållning
 • Försäljning
 • Kundkontakt
 • Postleveranser
 • Administration
 • Inventering
 • Dukning
 • Blomsterarrangemang
 • Renhållning
 • Sortering
 • Logistik
 • Kundbemötande
 • Boendeservice
 • Inköp
 • Trädgårdsservice

Målgrupp
Målgruppen kan utgöras av människor som står närmare eller längre ifrån arbetsmarknadens utbud, behöver introduktion/träning/erfarenhet på den Svenska arbetsmarknaden, prövas om man står till arbetsmarknadens förfogande eller inte, har utbildning och/eller potential men förmår ej till arbete i dagsläget, behöver längre introduktion och/eller startsträcka till arbetsmarknaden. Detta kan vara i olika former såsom rehabilitering, sysselsättning, praktik, arbetsträning m fl. Utbildad, erfaren och professionell handledning finns tillgänglig och arbetar tillsammans med målgrupperna samtliga arbetsdagar och timmar.

Syftet är att erbjuda reella arbetsuppgifter med ansvar samtidigt som det bygger på människans struktur, motivation, erfarenhet, psykiska- och fysiska förutsättningar samt intresse. Det kan också vara att också utreda, kartlägga och eller vägleda, inspirera, ge stöd, prova på samt utmanas. Det erbjuds stöd i att skriva CV med personligt brev, söka praktik/arbete, stärkas i självkänsla och självförtroende, se möjligheter och utvecklas med självförtroende och medvetenhet både om sig själv och omgivningen.

Målet är att varje människa som välkomnas till Klintens Webauktioner får en chans att förmå gå vidare i livet. Målen kan vara olika beroende på det individuella behovet. Det kan bestå i att bli anställd hos Klintens Webauktioner utifrån aktuell arbetsförmåga, prova-på-sysselsättning inom olika områden, utvärdera förmågor och intressen, erhålla erfarenheter som blir meriter och söka sig vidare på den framtida arbetsmarknad. Klintens Webauktioner nätverkar med många andra företag i Skåne där man erbjuder vidare möjligheter i någon form av extern fortsättning som kan leda till t ex anställning. Klintens Webauktioner arbetar med helhetssyn för varje individ där den befinner sig i livet. Även inom tillgänglighet om psykisk, fysisk och språklig närvaro.

Våra lokaler är belägna på en f d bondgård med hänförande natur i Veberöd. Personalen har även spetskompetens i teckenspråk. Därmed kan företaget erbjuda även målgrupper som använder sig av visuellt och taktilt teckenspråk. Klintens Webauktioner bedriver verksamhet inom Lunds Kommun men även inom Malmö Stad, Skåne med omnejd.

Klintens Webauktioners styrelse samt personal ansvarar för en god och trygg arbetsmiljö enligt aktuella föreskrifter och lagar. Personalen erhåller regelbunden handledning utifrån behov.

Mervärde för individuella människor samt det Svenska samhället
Först och främst för människor och samhället så utgår Klintens Webauktioner om att ge aktuella medborgare ett mervärde i form av egen tilltro, påbyggnad av självkänsla och självförtroende. Att se sina egna tillgångar och förutsättningar skapar därmed mervärde. Att närma sig arbetsmarknaden i nyvunna individuella erfarenheter från sin sysselsättning hos Klintens Webauktioner. Målet är att varje individ blir självförsörjande. Mervärdet för medborgarna blir ett synligt resultat på flera olika områden såsom i den egna familjen, boende, skola, arbete, privatliv, medborgare osv. Klintens Webauktioner välkomnar och erbjuder samarbete, förbi många begränsningar, i olika funktionsmöjligheter som inom språk, personliga utvecklingsmöjligheter m fl.
 
Genom att bekräfta, samarbeta, stärka och ge möjlighet till en egen framtida försörjning, delvis genom eventuell anställning hos Klintens Webauktioner eller annat företag, ges de presumtiva arbetstagarna chans och möjlighet att vara ansvarstagande och egenförsörjande medborgare.
 
Miljö
Ett ytterligare stort engagemang är om en framtida hållbarhet inom Miljön. Med föreningens helhetstänk om återanvändning i form av att sälja tidigare utförda/producerade produkter/inventarier/möbler mm så minimeras inköp av nytillverkade produkter. I dagens utbud i det Svenska samhället visas många tydliga resultat om att medborgare önskar denna efterfrågan i form av att återanvända, köpa till mindre kostnad och värna om miljön. Returlämning i föreningen är ofta förekommande till SYSAV. Med de varor som inte är gångbara inom Klintens Webauktioners försäljning så lämnas dessa till andra föreningar och organisationer m fl.