Klintens Trädgårdsservice

Trädgårdsservice

Under trädgårdssäsongen erbjuder vi underhåll och skötsel av villaträdgårdar. Vi utför bland annat:

 • Kontinuerligt underhåll
 • Gräsklippning
 • Ogräshantering
 • Rensa grusgångar/singelgångar
 • Skötsel och plantering av växter
 • Kratta löv
 • Lufta gräsmatta
 • Bortförsel av trädgårsavfall
 • Beskärning av buskage (maxhöjd 1,5 meter)
 • Dialog och förslag om framtida underhåll och planering.
 • Vi tillhandahåller bil med släp för transporter till bl a SYSAV.
Vi arbetar också utifrån ett ekologiskt perspektiv i vårt arbete och framtida planeringsarbete.
Kontakta oss om du har andra behov så kan vi se vad vi kan hjälpa till med.
För överenskommelse och prisförslag kontakta oss via kontaktformuläret eller på telefon 070-55 64 085